pobieranie próbek gleby

Jak wykonuje się badanie gruntu?

Badanie gruntu to niezbędny etap w procesie projektowania i budowy każdej inwestycji budowlanej. Pozwala na określenie właściwości fizycznych i mechanicznych gruntu, co jest kluczowe dla zapewnienia odpowiedniej stabilności konstrukcji oraz minimalizacji ryzyka osiadania, zawodnienia czy innych problemów geotechnicznych. Do badania gruntu stosuje się różne metody.

Sondowanie statyczne

Sondowanie statyczne to jedna z podstawowych metod badań geotechnicznych, polegająca na wbijaniu sondy o określonym kształcie w grunt. W trakcie sondowania mierzy się siłę, jaką trzeba wykonać, aby wbijać sondę na określoną głębokość. Na podstawie tych pomiarów można wyznaczyć parametry gruntowe takie jak nośność, opór ścinający czy konsystencję.

Badanie próbkowe

Przy badaniu gruntu pod budowę domu w Warszawie stosujemy także badanie próbkowe, które polega na pobraniu próbek gruntu z różnych głębokości i analizie ich właściwości w laboratorium. Próbki mogą być pobierane za pomocą specjalistycznych narzędzi, takich jak np. próbnik cylindryczny czy próbnik tłokowy. W laboratorium badane są różne właściwości gruntu, takie jak wilgotność, gęstość, przepuszczalność czy skład granulometryczny. Na podstawie tych badań można określić właściwości mechaniczne gruntu oraz jego zachowanie pod wpływem obciążeń.

Badanie penetrometryczne

Badanie penetrometryczne to metoda badań geotechnicznych, polegająca na mierzeniu oporu dynamicznego gruntu podczas wbijania penetrometru o określonym kształcie i masie. W zależności od rodzaju penetrometru i sposobu wbijania wyróżnia się badania penetrometryczne statyczne (CPT) oraz dynamiczne (DPT). Badanie penetrometryczne pozwala na szybkie i stosunkowo tanie określenie nośności gruntu oraz identyfikację warstw o różnych właściwościach geotechnicznych.

Geofizyka inżynierska

Geofizyka inżynierska to zbiór metod badań geotechnicznych opartych na pomiarach fizycznych właściwości gruntu. Do najbardziej popularnych metod geofizyki inżynierskiej należą sejsmika, elektrooporowa oraz georadar. Metody te pozwalają na zdalne badanie struktury gruntu oraz identyfikację niejednorodności czy stref o obniżonej nośności.