Raport z badań

Czym jest Raport z badań?

Raport z badań to dowolna forma opracowania podsumowująca wyniki wykonanych badań. Raport nie ma narzuconej ustawowo oraz normowo formy, a jego zawartość dostosowujemy do wymagań klienta.

Raport może być podsumowaniem różnego rodzaju wykonanych prac i robót terenowych:

  • sondowań dynamicznych,
  • sondowań CPTu,
  • sondowań VT i SLVT,
  • otworów geotechnicznych i geologicznych,
  • wyników badań laboratoryjnych pobranych prób gruntu oraz wody gruntowej (badania podstawowe, środowiskowe, specjalistyczne).

Kiedy zdecydować się na Raport?

Raport, jako dokumentację wynikową, należy wybrać, kiedy celem jest wykonanie badań do celów projektowych bez konieczności składania dokumentacji wynikowej w urzędzie lub jako uzupełnienie badań wykonanych wcześniej.

Jest to opracowanie, którego nie wykonuje się na potrzeby projektu budowalnego.

Jaki jest zakres Raportu?

Zakres raportu ustalamy indywiduwalnie z klientem. Opracowanie tego typu może zawierać jedynie graficzne przedstawienie wyników badań (np. mapę, karty sondowań, raport z badań laboratoryjnych). W zależności od celu opracowania może być także opatrzone komentarzem wykonanych wyników badań wraz z ich intepretacją. Może być także wstępnym opracowaniem zawierającym zalecenia do dalszych działań w zakresie geotechniki.