Prace wiertnicze

Świadczymy usługi w dziedzinie wiertnictwa od 1998r. Dysponujemy ośmioma wiertnicami samochodowymi, dwoma wiertnicami gąsienicowymi, sondą statyczną/wiertnicą na podwoziu gąsienicowym, dwoma lekkimi wiertnicami przenośnymi oraz w pełni wyposażonym zestawem do sondowań dynamicznych i odwiertów ręcznych (park maszynowy). Nasze urządzenia umożliwiają realizacje rozmaitych odwiertów:

 • mechanicznych:
  • świdrem ślimakowym na sucho,
  • świdrem ślimakowym na sucho z jednoczesnym wciskaniem rur osłonowych,
  • świdrem przelotowym,
  • szlamówką,
  • gryzerem,
  • rdzeniówką z użyciem płuczki,
  • młotkiem pneumatycznym,
 • ręcznych,
 • sondowania:
  • statycznego CPTU,
  • ścinania okrężnego  FVT (VANE Test),
  • dynamicznego (DPL, DPM, DPH, DPSH),
  • sondą stożkowo-krzyżakową SLVT,
  • sondą cylindryczną SPT.

Wyżej wymieniony sprzęt i techniki wiercenia oraz wieloletnie doświadczenie pozwalają nam na wykonywanie różnorodnych prac wiertniczych:

 • geotechnicznych,
 • hydrogeologicznych,
 • badawczo-naukowych,
 • poszukiwawczych,
 • na potrzeby ochrony środowiska,
 • geoinżynieryjnych:
  • fundamentowanie pośrednie – wiercenie mikropali,
  • zabezpieczenia wykopów – palisada, ścianka berlińska oraz kotwy gruntowe,
 • technicznych:
  • pod zabudowę inklinometrów,
  • do badań geofizycznych, np. sejsmicznych (crosshole, downhole),
  • pod zabudowę sejsmometrów,
  • do wypełnienia pustek poeksploatacyjnych,
  • technologicznych kopalnianych,
  • specjalistycznych.