Prace geoinżynieryjne

Dysponujemy trzema wiertnicami wielozadaniowymi oraz wieloletnim doświadczeniem w wykonywaniu robót związanych z:

  • wzmacnianiem fundamentów:
    • mikropale – wykonuje się odwiert żerdziami (np. żerdziami iniekcyjnymi samowiercącymi) bądź świdrami zakończonymi koronką z dyszami do podawania iniektu cementowego. W celu stabilizacji otworu w trakcie wiercenia pompowany jest zaczyn cementowy. Następnie w otworze instaluje się zbrojenie (rury/pręty stalowe albo pozostawia się żerdzie samowiercące). Po zastygnięciu zaczynu cementowego (ok. 7 dni) powstaje pal zbrojony gotowy do przenoszenia obciążeń na nośne warstwy podłoża,
  • zabezpieczaniem wykopów:
    • palisady – wykonuje się pale wiercone jeden obok drugiego zgodnie z obrysem wykopu. W konsekwencji czego tworzy się bariera zabezpieczająca przed osuwaniem się gruntu i napływem wody do wyrobiska,
    • ścianka berlińska – to konstrukcja oporowa powstająca poprzez wiercenie pali zbrojonych, między którymi pozostawia się odstęp (na ogół 1 – 3 m). Parcie gruntu między palami zabezpiecza się obudową (najczęściej drewnianą), w efekcie czego powstaje ścianka stabilizująca grunt dookoła wykopu,
    • kotwy gruntowe – wykonuje się stabilny odwiert (np. żerdziami iniekcyjnymi samowiercącymi) i wypełnia się go zaczynem cementowym. Instaluje się w nim zbrojenie (cięgna stalowe, żerdzie iniekcyjne), które dalej łączy się z obudową wykopu (np. z palisadą, ścianką berlińską czy ścianą szczelinową).