Geologia złożowa

Wykonujemy prace wiertnicze w zakresie rozpoznawania złóż kopalin.