Geologia inżynierska i geotechnika

Badania geotechniczne są podstawowym elementem projektu budowlanego. Stanowią załącznik do projektu budowlanego, ale ponadto pomagają okreslić właściwy sposób posadowienia obiektu budowlanego.

Rzetelne rozpoznanie warunków gruntowych pozwala na dobór właściwej technologii fundamentowania. Znając parametry gruntu można właściwie zaprojektować posadowienie obiektu lub zdecydować się na technologię wzmocnienia podłoża. Projekt dobrze dobrany do istniejących w podłożu parametrów to bezpieczeństwo inwestycji, ale też ograniczenie kosztów.

W zależności od potrzeb sporządzamy dla Naszych Klientów następujące rodzaje dokumentacji:

  • Raport z badań,
  • Opinia geotechniczna,
  • Dokumentacja badań podłoża gruntowego,
  • Projekt geotechniczny,
  • Dokumentację geologiczno-inżynierską wraz z Projektem robót geologicznych.

Wszystkie opracowania sporządzone są zgodnie z wymogami prawa oraz wykonane są przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę z odpowiednimi dla danego rodzaju badań uprawnieniami geologicznymi.