Dokumentacja badań podłoża gruntowego

Kiedy potrzebna jest Dokumentacja badań podłoża gruntowego?

Dokumentację badań podłoża gruntowego (DBPG) sporządza się dla obiektów zaliczonych do drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej. Jest to jeden z obowiązkowych załączników do projektu budowlanego jeśli obiekt należy do ww. kategorii geotechnicznej.

O kategoriach geotechnicznych obiektu przeczytasz tutaj.

Co zawiera DBPG?

Na potrzeby sporządzenia opracowania DBPG należy wykonać otwory geotechniczne. Ich liczba oraz głębokość zależna jest od rodzaju i wielkości projektowanego obiektu.

Jeśli jeszcze nie wiesz jakiego dokładnie zakresu prac potrzebujesz – skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci opracować właściwy program badań.