Instalacja inklinometrów oraz piezometrów do monitoringu Elektrowni Wodnej w miejscowości Dębe (k. Warszawy)

W ramach realizacji projektu nasza firma wykonała piezometry oraz inklinometry sieci obserwacyjno-badawczej na terenie Zapory Elektrowni Wodnej Dębe.