Wiertnica, kotwiarka gąsienicowa Klemm K840002 umożliwia wykonywanie odwiertów wielokierunkowych różnymi technikami:

 • wiercenie obrotowo-udarowe żerdziami iniekcyjnymi samowiercącymi,
 • wiercenie świdrem ślimakowym na sucho,
 • wiercenie z użyciem płuczki.

Wiertnica została wyprodukowana i zainstalowana na podwoziu gąsienicowym przez firmę KLEMM Bohrtechnik GmbH (Niemcy), dzięki czemu może dojechać w każde miejsce w trudnym terenie.

Urządzenie wiertnicze wyposażone jest w:

 • maszt wiertniczy – o dużym zakresie ustawiania kątów wiercenia,
 • głowicę wiercącą,
 • wciągarkę bębnową,
 • głowicę i pompę płuczkową – do rdzeniowania i podawania zaczynu cementowego.

Wyżej wymienione wyposażenie umożliwia wykonanie różnego rodzaju pracach terenowych tj.:

 • fundamentowanie pośrednie – wiercenie mikropali,
 • zabezpieczenia wykopów – palisady, ścianki berlińskie, kotwy gruntowe,
 • badania geotechniczne – odwierty ślimakowe i ślimakowe rurowane oraz rdzeniowane sprawdzające warunki gruntowo – wodne, z możliwością wyczyszczenia otworu rurowanego szlamówką i rozpoczęcia poboru prób NNS,
 • badania hydrogeologiczne – instalacja piezometrów,
 • badania poszukiwawcze – złóż kopalin,
 • odwodnienia wykopów – wiercenie studni odwadniających oraz chłonnych.