Małogabarytowa wiertnica gąsienicowa MWG-6 umożliwia wykonywanie odwiertów wielokierunkowych do głębokości ok. 60m różnymi technikami:

 • wiercenie świdrem ślimakowym na sucho z jednoczesnym wciskaniem rur okładzinowych,
 • wiercenie świdrem ślimakowym przelotowym,
 • pogłębianie i oczyszczanie otworów za pomocą szlamówki z jednoczesnym wciskaniem rur okładzinowych,
 • wiercenie rdzeniowe z użyciem płuczki (prawy obieg),
 • wiercenie obrotowo-udarowe żerdziami iniekcyjnymi samowiercącymi.

Wiertnica została wyprodukowana i zainstalowana na podwoziu gąsienicowym przez Przedsiębiorstwo Innowacyjno – Wdrożeniowe WAMET z Bydgoszczy, dzięki czemu może dojechać w każde miejsce w trudnym terenie. Zamontowane gumowe gąsienice nie powodują uszkodzenia nawierzchni w trakcie dojazdu do zadanej lokalizacji.

Urządzenie wiertnicze wyposażone jest w:

 • głowicę przesuwną – o dużym momencie obrotowym którą w zależności od potrzeby można zamienić na wersję szybkoobrotową (odpowiednią do wiercenia rdzeniowego w twardych gruntach i skałach),
 • zacisk hydrauliczny – do montowania rur osłonowych,
 • szarpak – do szlamowania,
 • wciągarkę bębnową,
 • głowicę i pompę płuczkową – do rdzeniowania i podawania zaczynu cementowego,
 • haki transportowe – umożliwiające dostarczenie urządzenia do miejsca pracy (np. za pomocą dźwigu).

Wyżej wymienione wyposażenie wraz z szeroką gamą osprzętu do rdzeniowania (rur osłonowych, rdzeniówek i koronek) czyni z wiertnicy urządzenie wielofunkcyjne i niezastąpione w różnego rodzaju pracach terenowych tj.:

 • badania geotechniczne – odwierty ślimakowe, ślimakowe rurowane oraz rdzeniowane sprawdzające warunki gruntowo – wodne, z możliwością wyczyszczenia otworu rurowanego szlamówką i rozpoczęcia poboru prób NNS i sondowania (SPT, DPH),
 • badania hydrogeologiczne – instalacja piezometrów,
 • badania poszukiwawcze – złóż kopalin,
 • odwierty badawczo – naukowe,
 • odwodnienia wykopów – wiercenie studni odwadniających oraz chłonnych,
 • fundamentowanie pośrednie – wiercenie mikropali,
 • zabezpieczenia wykopów – palisady, ścianki berlińskie, kotwy gruntowe,
 • odwierty specjalistyczne – wykonywanie otworów:
  • pod zabudowę inklinometrów,
  • do badań geofizycznych, np. sejsmicznych (crosshole, downhole),
  • do wypełnienia pustek poeksploatacyjnych
  • strzałowych.