Opinia geotechniczna

Czym jest Opinia geotechniczna?

Jest podstawowym opracowaniem opisującym warunki geotechniczne podłoża budowalnego. Stanowi niezbędny załącznik do projektu budowalnego niezależnie od stopnia złożoności warunków podłoża oraz kategorii geotechnicznej obiektu budowalnego.

Jest wymagana zarówno przy niewielkich inwestycjach (takich jaki budowa domu jednorodzinnego), jak i inwestycjach specjalistycznych np. dla obietków liniowych (drogi, linie kolejowe), budynków wysokościowych i wysokich, składowiskach odpadów i obiektach budownictwa wodnego.

Więcej o stopniu złożoności i skomplikowania podłoża gruntowego oraz kategorii geotechnicznej obiektu dowiesz się w artykułach Jaka kategoria geotechniczna? oraz Jakie warunki gruntowe?

Kiedy potrzebna jest Opinia geotechniczna?

Opinia geotechniczna jest potrzebna zawsze – jako załącznik do projektu budowalnego dla każdego rodzaju projektowanego obiektu. W zależności od stopnia złożoności lub skomplikowania warunków podłoża budowlanego oraz kategorii geotechnicznej konieczne jest także wykonanie bardziej szczegółowych rodzajów opracowań.

Więcej o rodzajach dokumentacji geotechnicznych znajdziej w artykule Rodzaje dokumentacji geotechnicznych i geologiczno-inżynierskich.

Jaki jest zakres Opinii geotechnicznej?

W celu wykonania opinii geotechnicznej należy wykonać rozpoznanie podłoża gruntowego oraz określić głębokość zwierciadła wód gruntowych.

Przykładowo dla małych inwestycji (np. domki jednorodzinne) należy wykonać od 3 do 5 otworówch geotechnicznych, określić rodzaj nawierconego gruntu oraz jego stan. Ponadto wykonuje się pomiar zwierciadła wód gruntowych. W opracowaniu przedstawione zostają parametry geotechniczne nawierconych grutnów niezbędne do właściwego zaprojektowania fundamentu oraz zalecenia związane z posadowieniem obiektu.

Więcej w zakładce Sprawdź jak przebiega współpraca.