Przejście graniczne w Dorohusku

Przedmiotem projektu była rozbudowa przejścia granicznego w Dorohusku. W ramach inwestycji planowano przebudować i zaadaptować istniejące obiekty oraz dobudować nowe na terenach przyjegających.

Rozpoznanie podłoża gruntowego wykonano na podstawie wierceń w rurach osłonowych za pomocą świdra ślimakowe