SONDA CPTU

Sonda statyczna CPTU Georig 220 umożliwia wykonywanie badania podłoża za pomocą:

  • sondowania CPTU,
  • ścinania okrężnego (VANE test),
  • wiercenia świdrem ślimakowym.

Sonda statyczna Georig 220 została wyprodukowana i zamontowana na samobieżnej platformie z napędem gąsienicowym przez firmę Geotech AB (Göteborg, Szwecja), co pozwala na przemieszczanie się jej w najcięższych warunkach terenowych.

Urządzenie wiertnicze wyposażone jest w:

  • aparaturę rejestrującą opór zagłębiania stożka i pomiar ciśnienia wody w porach gruntu,
  • rejestrator momentu obrotowego – do badania wytrzymałości na ścinanie,
  • głowicę wiercącą – do wiercenia świdrem ślimakowym i wkręcania kotew,
  • haki transportowe – umożliwiające dostarczenie urządzenia do miejsca pracy (np. za pomocą dźwigu).

Wyżej wymienione wyposażenie pozwala na wykonywanie prac geotecznicznych w celu:

  • określenia parametrów gruntu tj., stopień plastyczności, stopień zagęszczenia, wytrzymałości na ścinanie (bez odpływu) oraz modułu ściśliwości gruntu,
  • określenie miąższości i kolejności zalegania warstw geologicznych.