Szybki, bezkolizyjny transport szynowy w Krakowie

Nasza firma uczestniczyła w realizacji robót terenowych dla projektu: Określenie warunków geologiczno-inżynierskich do opracowania studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie.

Firma PGW PAWLAK wykonywała roboty terenowe w ramach realizacji ww. projektu.

W celu relizacji zadania wykonywano wiercenia rdzeniowane z użyciem płuczki.