Zestaw do odwiertów ręcznych

Zestaw ręczny z rurami osłonowymi.

Kompletny zestaw ręczny umożliwia wykonywanie płytkich wierceń świdrem w rurach osłonowych do głębokości ok. 7m.

Sprzęt holenderskiej firmy Eijkelkamp sprawdza się w miejscach niedostępnych dla innych urządzeń mechanicznych (np. torfowiska).

Zestaw wyposażony jest w:

  • uchwyt z plastikową rączką,
  • żerdzie ze złączem bagnetowym,
  • świdry różnego typu – do gruntów gliniastych, piaszczystych i kamienistych,
  • rury okładzinowe z kompletem akcesoriów (np. zaciski, szlamówki) – do wiercenia pod powierzchnią wód gruntowych.

Zestaw ręczny przeznaczony jest do badań geotechnicznych oraz jako odwiert sprawdzający kolizje z instalacjami podziemnymi.